Familien Stendal
Peter Stendal
Børn Søren Stendal
gift med
Lone Stendal
født Bramsen
Jan Stendal Larsen
Bor sammen med
Julie Cecilie Jensen
Barnebarn Julie Stendal
Søren & Lone´s Datter
Johan Stendal
Søren & Lone´s Søn